De Basis GGz: Doen wat werkt


Doelgroep
Huisartsen, kaderhuisartsen GGz, praktijkondersteuners huisarts
POH(-GGz).

Leerdoelen
Organisatie van de zorg; het toepassen van cognitief gedragstherapeutische technieken door de huisarts en POH in de behandeling en begeleiding van patiënten met lichte psychische problematiek.

Accreditatie
Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten, ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten):
4 accreditatiepunten.

NVvPO ( Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners):
4 accreditatiepunten voor scholing verpleegkundig specialisten geestelijke gezondheidszorg.

VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie):
4 accreditatiepunten voor nascholing voor de cognitief gedragstherapeutisch werker.

Accreditatiebureau V&V en Register Zorgprofessionals:
4 accreditatiepunten voor scholing GGz, scholing praktijkondersteuners huisartsen, scholing SPV.

Verpleegkundig Specialisten Geestelijke Gezondheidszorg:
4 accreditatiepunten voor scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg.

BAMW Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers:
2 accreditatiepunten voor Vrije Ruimte Maatschappelijk werk.

Kosten
Huisartsen/psychologen: € 50,-
Praktijkondersteuners: € 35,-
Als de huisarts en zijn of haar praktijkondersteuner zich samen opgeven, dan ontvangen zij € 10,- korting.
Cognitief gedragstherapeutisch werkers VGCt®, sociaal pedagogisch hulpverleners, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en andere hbo'ers: € 35,-

De prijs is inclusief koffie, thee en lunch.

>> Presentaties lezingen en workshops

Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van de VGCt van toepassing.

Locatie
World Forum
Churchillplein 10
2517 JW Den Haag
Nederland
www.worldforum.nl

Buitenkant gebouw.web

Cognitieve gedragstherapie,
de therapie die werkt!