Laat u inspireren

Hoe zorgt u voor de juiste diagnose bij patiënten met psychische klachten?
Naar wie verwijst u deze patiënten door?
Wat te doen bij patiënten met slapeloosheid, (milde) depressie, angstklachten?
Tijdens deze interactieve inspiratiedag krijgt u antwoorden op deze vragen. U hoort en leert wat cognitieve gedragstherapie kan betekenen in uw dagelijkse praktijk.
Kom samen met uw praktijkondersteuner naar het World Forum en ga naar huis met cognitief gedragstherapeutische inzichten die u direct kunt gebruiken in uw dagelijkse praktijk.

Aanmelden

Programma

Tijdens deze inspiratiedag gaan we in de ochtend in op de organisatie van de zorg, waaronder de ontwikkelingen in de Basis GGz, waarbij de huisarts en praktijkondersteuner verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de verwijzing en het bepalen van de zorgzwaarte-indicaties.
's Middags zijn er workshops over veelvoorkomende onderwerpen als slaapstoornissen, terugvalpreventie bij depressie, indicatiestelling, kortdurende interventies voor kinderen en jeugdigen.
Banner_B.GGz_280x280px

Informatiemarkt

Gelijktijdig met de inspiratiedag vindt het jaarlijkse Europese congres over ontwikkelingen in de cognitieve gedragstherapie plaats. U kunt de informatiestands bezoeken die bij dit congres horen en speciaal voor de inspiratiedag ingerichte stands. U krijgt antwoord op vragen over cognitieve gedragstherapie en kunt (nieuwe, online) behandeltechnieken zien en ervaren.

BEKIJK HET VERSLAG VAN DE INSPIRATIEDAG


Tijdens de inspiratiedag Basis GGz: Doen wat werkt, heeft livemagazines een video-, foto- en geschreven verslag gemaakt. Dit alles is terug te lezen en te kijken via onderstaande link.

Cognitieve gedragstherapie,
de therapie die werkt!

Impressie

De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie is de wetenschappelijke vakvereniging voor cognitief gedragstherapeuten en gedragstherapeutisch werkers. De VGCt is opgericht in 1966 en met ruim 4000 leden en 400 belangstellenden de grootste psychotherapievereniging in Nederland.
De vereniging bewaakt de kwaliteit van opleidingen in het vakgebied, organiseert bijeenkomsten en congressen, behartigt de belangen van haar leden en informeert haar leden en geïnteresseerden over ontwikkelingen in de cognitieve gedragstherapie.
Bekijk de film hierboven om een indruk te krijgen van ervaringen van basiscursisten met cognitieve gedragstherapie.

Brochure

Download complete brochure
VGCt Inspiratiedag
De Basis GGz: Doen wat werkt

Accreditatie

Accreditatie is verleend door bij Bureau Cluster 1, NVvPO, Accreditatiebureau V&V en Register Zorgprofessionals, Verpleegkundig Specialisten Geestelijke Gezondheidszorg, VGCt (voor nascholing cognitief gedragstherapeutisch werkers) en BAMW Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers. Accreditatie is aangevraagd bij NIP K&J/NVO en Verpleegkundig Specialisten Register.

Gedrag en gedachten behandelen

Cognitieve gedragstherapie is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde, psychotherapeutische benadering. In de afgelopen jaren zijn in verschillende landen ‘Richtlijnen voor de behandeling van psychische klachten’ verschenen, waarin cognitieve gedragstherapie een prominente plaats heeft gekregen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de behandeling van angststoornissen, depressies en alcoholverslaving.

Informatie voor uw patiënten

Voor mensen die hun probleem willen aanpakken hebben wij informatieve brochures. Zo zijn er brochures over cognitieve gedragstherapie bij angst, depressie, eetstoornissen, het leren omgaan met lichamelijke onverklaarbare klachten, alcoholverslaving.
Voor kinderen en jeugdigen zijn er speciale brochures over onder meer veel piekeren, verlatingsangst, dwang en ADHD.